Vrijetijdsclub voor mensen met een beperking

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Adora-Berlicum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Adora, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Adora verstrekt. Adora kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM ADORA GEGEVENS NODIG HEEFT

Adora verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG ADORA GEGEVENS BEWAART

Adora bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Adora verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Adora worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@adora-berlicum.nl. Adora zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Adora neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adora maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Adora verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Adora op via info@adora-berlicum.nl .

Adora-Berlicum.nl is een website van Stichting Adora.

Adora is als volgt te bereiken:

Postadres:
Berenhof 5
5258 BS Berlicum
tel: 073-5032687

E-mailadres: info@adora-berlicum.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41084257